new
center
新闻媒体
返回

燃气炒锅每小时的耗气量是多少?

    燃气炒锅每小时的耗气量是多少?

    诸城市永创机械燃气炒锅使用的灶头时公司专利的猛火灶头,

配合鼓风机一起使用,耗气量比市面常规的燃气设备每小时节

省约20%。而且这款灶头是天然气,液化气,煤气通用款,使

用方便,热效率高,是一款节能型设备。

       燃气行星炒锅,酱料炒锅,全自动炒菜锅

           100L燃气炒锅用气量4-5m³/时,

            200L燃气炒锅用气量5-6m³/时,

            300L燃气炒锅用气量6-7m³/时,

            400L燃气炒锅用气量7-8m³/时,

            500L燃气炒锅用气量8-9m³/时,

            600L燃气炒锅用气量9-10m³/时。

燃气夹层锅的设备型号比炒锅递减一个型号,耗气量根据此数据

每个型号减1m³,

例如100L燃气夹层锅用气量为3-4m³……

依此递减就可以了。